Radobyčice - Břízová
IKO - Radobyčice - Břízová

Řadové domy

Moderní a funkční řešení

Kvalitní standardy provedení

Garáž a sklad součástí domu

Soukromé zóny na pozemcích

Nízká energetická náročnost třídy B

Dvojdomy

2 typy dvojdomů

Západní a východní orientace

Moderní architektura

Nízká energetická náročnost třídy B

Garáž součástí domů

Rodinné domy

2 typy rodinných domů

Garáž popř. dvojgaráž součástí domů

Nejklidnější část lokality

Moderní architektura

Nízká energetická náročnost třídy B

Celkový nadhled

Radobyčice - Břízová
Radobyčice - Břízová

lokalita Radobyčice – Břízová

Firma IKO stavby s.r.o. ve spolupráci s firmou Břízová s.r.o. připravila výstavbu obytné lokality RADOBYČICE - BŘÍZOVÁ.

 

Tato lokalita se nachází v městské části Plzeň 3, na severním okraji zastavěné části Radobyčic. Severní část pozemku přiléhá ke konci Břízové ulice a dále se rozkládá jižním směrem až k zahradám stávající zástavby podél Dlážděné ulice. Dopravní napojení je řešeno prodloužením Břízové ulice a na toto prodloužení dále jižním směrem navazuje komunikace s obratištěm. Pěší propojení s Dlážděnou ulicí je zajištěno chodníkem, ve kterém jsou do lokality též vedeny inženýrské sítě.

 

Vzhledem k situování lokality stranou od hlavních komunikací, které prochází Radobyčicemi, se jedná o nejklidnější lokalitu pro bydlení v této části města.

Lokalita–Břízová

V lokalitě je navrženo 25 bytových jednotek - 8 bytových jednotek v řadových domech, 12 bytových jednotek v dvojdomech5 bytových jednotek v samostatných domech.

 

Předpokládané zahájení výstavby technické infrastruktury: 2. čtvrtletí 2023

Samostatné rodinné domy

Samostatné rodinné domy jsou navrženy podél jižní hranice území. Zbývající část území je vyplněna zástavbou řadových rodinných domů a dvojdomů. Architektonický návrh vychází z jednoduchého hmotového řešení, navržené objekty mají jednoduché tvary s plochou popř. sedlovou střechou.

 

Dvojdomy a samostatné rodinné domy jsou navrženy ve dvou variantách a dispozičně i vzhledově se od sebe odlišují.

Vybudování infrastruktury

Součástí výstavby celé obytné lokality je vybudování komunikací včetně parkovacích ploch, chodníků, sadových úprav a kompletní technické infrastruktury – splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektrorozvodů NN, veřejného osvětlení a sdělovacích rozvodů firmy Cetin.

 

Po dobudování bude veškerá technická a dopravní infrastruktura předána do majetku města Plzeň nebo správcům jednotlivých sítí.

Plzeň – Radobyčice

První historicky doložená zmínka o obci Radobyčice je z roku 1418, kdy zde bylo 15 usedlostí. Trasa cesty mezi Radobyčicemi a Plzní je dnes prakticky totožná jako byla v této době. Až do roku 1848 patřily Radobyčice plzeňskému městskému velkostatku. V tomto roce se staly obcí. Dnes jsou Radobyčice součástí městské části Plzeň 3 se zvoleným osadním výborem.

 

Radobyčicemi protéká řeka Úhlava, která přitéká z jihu od obce Štěnovice a pokračuje dále na sever přes Hradiště směrem do centra Plzně, kdy na úrovni plzeňské vodárny ústí zprava do řeky Radbuzy. Od června 2015 prochází Radobyčicemi "Naučná stezka Údolím Úhlavy". Radobyčice obklopuje z jihu vrch Valík (Val - 435 m n. m.) se známým dálničním tunelem.

 

Spojení s ostatními částmi města je zajišťováno městskou hromadnou dopravou, a to linkami č. 23 a 32. Noční spojení zajišťuje linka N5. Přes obec vede cyklostezka č. 2151 ve směru Černice-Radobyčice-Litice, cyklostezka č. 2125 ve směru Výslunní- Radobyčice-Útušice a také neoznačená cyklostezka ve směru od Hradiště.

V RADOBYČICÍCH se mimo jiné nachází:

  • Hasičská zbrojnice (Sbor dobrovolných hasičů Radobyčice)
  • Knihovna města Plzně, p. o. , pobočka - Radobyčice
  • Sokolovna TJ Sokol Radobyčice s házenkářským hřištěm, tenisovými kurty, hospodou a dětským hřištěm
  • Rodinný pivovar Radobyčice - na Radobyčické návsi, od r. 2016
  • Moštárna (sezónní provoz), dříve veřejná prádelna

25 bytových jednotek

v řadových domech, dvojdomech a samostatných domech

Galerie

Vizualizace lokality

Radobyčice - Břízová rodinný dům A1-A2

Radobyčice - Břízová rodinný dům A1-A2

Radobyčice - Břízová dvojdům A1-A6

Radobyčice - Břízová dvojdům A1-A6

Pohled na celou lokalitu

Pohled na celou lokalitu

Radobyčice - Břízová rodinný dům A1-A2

Radobyčice - Břízová rodinný dům A1-A2

Radobyčice - Břízová dvojdům B1-B6

Radobyčice - Břízová dvojdům B1-B6

Radobyčice - Břízová řadový dům 1-8

Radobyčice - Břízová řadový dům 1-8

Radobyčice - Břízová rodinný dům B1-B2

Radobyčice - Břízová rodinný dům B1-B2

Radobyčice - Břízová dvojdům B1-B6

Radobyčice - Břízová dvojdům B1-B6